Over 100%IJburg

Het initiatief is het bouwen van een platform voor alle ondernemers die zijn gevestigd op en opereren vanuit IJburg met als doel fysieke ondernemingen, winkeliers, kleinschalige bedrijfjes, zzp’ers, kunstenaars, muzikanten, sporters en ook bewoners aan elkaar te verbinden en zichtbaar te maken.

Veel ZZP’ers en flexwerkers wonen op IJburg.  Het gaat om elkaar, zeker in deze voor ondernemers zware tijden, te inspireren en motiveren en onder de aandacht te brengen van wat er lokaal te halen is. Door dit te doen ontstaat er, volgens 100% IJburg, een groot netwerk op IJburg voor en door elkaar, waar mooie samenwerking uit kan ontstaan, het daardoor makkelijker is om elkaar te vinden, bestaande initiatieven groter kunnen worden en ook beter samen zicht kunt krijgen op de mogelijkheden die er zijn om bv IJburg beter te positioneren binnen en buiten IJburg. 

Met het aangaan van samenwerking kan er meer draagvlak ontstaan om als ondernemer in maatschappelijke zin een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie op IJburg en oog te hebben voor de rol die ondernemingen kunnen innemen bij het bieden van werk en stageplaatsen. 

Team:

IMG_5184-F-1200

Annemarieke van den Broek

Fotograaf en filmer met een lange staat van dienst in de reclame. Gespecialiseerd in (bedrijfs)portret.

Ingeborg Vink

Eigenares Atelier Exclusive Juwelry Amsterdam en Vinx Hollands Glorie, sieraden voor mensen die trots zijn op de wortels van hun bestaan.

Frank Mineur

Onafhankelijk reclamemaker, 360° art-director en activatie specialist.